Vinaora Nivo Slider
Diëtetiek
Zorgboog in Balans
Waarvoor kunt u bij de diëtiste van de Zorgboog in Balans Kinderpraktijk terecht

Kinderen kunnen verschillende moeilijkheden ervaren in hun dagelijkse eet- en drinkgewoonten. Dit kan verschillende oorzaken hebben zoals; smaakervaring of -herkenning, gedrag ten aanzien van eet- en drinkmomenten of een gewoonte die zij zichzelf hebben aangeleerd of wat binnen het gezin de gang van zaken is. Daarnaast kan het natuurlijk een medische oorzaak hebben, waardoor het eten en/ of drinken misschien wat minder goed gaat. Herkent u dit bij uwkind, dan kunt u voor hulp hierbij terecht bij de diëtiste van de Kinderpraktijk. De behandeling kan gericht zijn op onder andere:
  • • Juiste hoeveelheden leren kennen voor kinderen van een bepaalde leeftijd.
  • • Inzicht krijgen in wat goede en minder goede productkeuzes zijn en hoe dit ingebouwd
  •    kan worden in het eetpatroon.
  • • Gedragsverandering stimuleren ten aanzien van het huidige eetpatroon om zorg te dragen
  •    voor het aanleren van een passend eetpatroon.
  • • Verminderen van (gezondheids)klachten bij een medische oorzaak.
  • • Begeleiding bieden bij een eventuele voedselallergie of -intolerantie.
Met u en uw kind zorgt de diëtiste ervoor dat het eetpatroon passend is bij de leeftijd van uw kind. Ook wordt er rekening gehouden met persoonlijke wensen en behoeften. Denk hierbij aan de dagelijkse omgeving en dat het passend is binnen uw gezinsleven. Dit is nodig om uiteindelijk het eetpatroon voort te kunnen zetten op lange(re) termijn.

Verwijzing en vergoeding
Dieetadvisering zit voor 3 uur in de basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar betekent dit dat er jaarlijks 3 uur wordt vergoed vanuit de basisverzekering, zonder dat het eigen risico wordt aangesproken. Om hiervoor in te komen, heeft u een verwijzing van uw arts nodig. De vergoeding komt neer op één intake gesprek (90 minuten) en daarnaast kunt u nog gebruik maken van zes vervolgconsulten (15 minuten). Tevens bieden een aantal zorgverzekeraars vergoeding middels het aanvullende pakket. Of uw kind hiervoor in aanmerking komt, kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Zorgboog in Balans Kinderpraktijk heeft zorgovereenkomsten met alle landelijk opererende zorgverzekeraars.
 
Specialisatie en kwaliteit
De diëtiste staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, wat zorg draagt voor een goede kwaliteit die wordt geleverd. Tevens heeft zij ervaring in de behandeling en begeleiding van dieetadvisering aan kinderen, met name gericht op het bereiken van gezond gewicht.
 

 
 
FacebookTwitter