Vinaora Nivo Slider
Ergotherapie
Zorgboog in Balans

Waarvoor kunt U bij kinderergotherapie van Zorgboog in Balans kinderpraktijk terecht?

Een kinderergotherapeut kan helpen bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Hierbij kun je onder andere denken aan aankleden, eten met bestek, spel, schoolse vaardigheden maar ook aan het plannen en organiseren van activiteiten en de concentratie die daarvoor nodig is.
Soms verloopt de ontwikkeling van het kind niet helemaal vanzelf waardoor activiteiten op een andere manier aangeleerd moeten worden of een hulpmiddel of aanpassing nodig is van de omgeving.
De behandeling kan gericht zijn op:

•   Stimuleren van de (fijn)motorische ontwikkeling
•   Stimuleren van de spelontwikkeling
•   Aanleren van de kleutervaardigheden,
•   Het verbeteren van de schrijfvaardigheid.
•   Het aanleren of anders aanleren van praktische vaardigheden zoals: aan- en uitkleden, veter strikken, bestek gebruiken, knippen, schrijven, vouwen etc.
•   Het verbeteren van de sensomotorische informatieverwerking, bijvoorbeeld bij overgevoeligheid voor geluid en/of licht, snel afgeleid zijn, bewegingsonrust, angst voor hoogtes en bewegen en gevoeligheid voor aanrakingen door mensen, kleding en materialen.
•   Advisering van hulpmiddelen, voorzieningen of begeleiding in de aanvraag van voorzieningen bij de gemeente.

De ergotherapeut leert uw kind deze alledaagse handelingen zo zelfstandig mogelijk uit te voeren, op een manier die het beste bij uw kind past. Dit gebeurt in afstemming met ouders en en eventuele andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de leerkracht of de fysiotherapeut.

Verwijzing en vergoeding
Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie (EEE) is een verstrekking uit het basispakket. Per kalenderjaar wordt minstens 10 uur ergotherapie per persoon vergoed. Steeds meer zorgverzekeraars bieden vanuit hun aanvullende pakketten extra vergoeding. De zorgkosten van kinderen onder de 18 jaar vallen niet onder het eigen risico. Zorgboog in Balans Kinderpraktijk heeft overeenkomsten met alle landelijk opererende zorgverzekeraars. Behandeling vindt plaats op verwijzing van een arts.

Specialisatie en kwaliteit
De kinderergotherapeut van Zorgboog in Balans Kinderpraktijk is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met zowel problemen in de fijne motoriek als in de sensorische informatieverwerking. De ergotherapeut is geregistreerd in het kwaliteitsregister van paramedici.


 

  •  
FacebookTwitter