Waarvoor kunt u bij kinderfysiotherapie van Zorgboog in Balans Kinderpraktijk  terecht

Sommige kinderen hebben een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of problemen met het uitvoeren van bewegingsvaardigheden. Deze kinderen hebben moeite om mee te komen op lichamelijk en/of sociaal-emotioneel vlak; als kinderen lichamelijk onhandig zijn worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

De kinderfysiotherapeut betrekt u als ouder en evt. leerkrachten bij de behandeling. Zodat u kunt begeleiden en steunen bij het aanleren van de nieuwe vaardigheden. Daardoor kan uw kind bijvoorbeeld op school weer meespelen of heeft het meer kans op succes bij sporten.
De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leert uw kind motorische- en bewegingsvaardigheden verbeteren en ontwikkelen. De behandeling sluit aan bij de belevingswereld en verwachtingen van uw kind. Er wordt gebruik gemaakt van kindvriendelijke materialen.

Soms krijgt u advies over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind of over spelen. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school.
 
Verwijzing en vergoeding:
De eerste 18 behandelingen worden door de zorgverzekeraar vergoed. Voor langdurige behandeling is een verwijzing van een specialist (kinderarts, neuroloog etc.) nodig om op gehele- of gedeeltelijke vergoeding van de zorgverzekeraar te kunnen rekenen. Indien uw kind aan huis wordt behandeld, is een verwijzing noodzakelijk.
 
Specialisatie en kwaliteit:
Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar.

FacebookTwitter