Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Kinderpraktijk
Zorgboog in Balans
Unieke combinatie en nauwe samenwerking

Als behandelaren van de Kinderpraktijk bieden wij multidisciplinaire zorg onder één dak, waardoor er altijd een nauwe samenwerking is. De kennis van de (pre)logopedist, kinderergotherapeut, kinderfysiotherapeut, diëtiste en psycholoog worden gebundeld om de hulpvragen en/of doelstellingen te bereiken. Door deze nauwe samenwerking hebben we korte lijntjes onderling, maar ook is ons streven om dit met andere Zorgboog afdelingen te hebben zoals Consultatiebureau, Kraam- en Jeugdzorg.
Onze Kinderpraktijk biedt de unieke mogelijkheid om kinderen geïntegreerd op verschillende vlakken te begeleiden, stimuleren of te steunen in zijn of haar ontwikkeling.
De grote meerwaarde die de Kinderpraktijk biedt;
•         Samen één behandelplan.
•         Gezamenlijke doelstellingen
•         Afgestemde therapietijden door het aanbieden van multidisciplinaire zorg.

Voor huisartsen, jeugdartsen, specialist;
•         Mogelijkheid tot aanvraag van éénmalig (evt. multidisciplinair) onderzoek bij 'twijfelcasussen', met binnen 2 weken terugkoppeling van het benodigde traject.

Werkwijze
Als ouder, leerkracht, arts of verzorger kunt u tegen vragen aanlopen of problemen signaleren op het gebied van bijvoorbeeld; spraak en taal, motorische vaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden of eten en drinken. U kunt dan, eventueel met verwijzing (voor meer informatie, zie uitleg per discipline), bij ons terecht. Als we de vraag en/of signalering duidelijk hebben, gaan we een aantal stappen doorlopen om uiteindelijk tot een behandelplan te komen.
Allereerst gaan we (evt. met verschillende behandelaren) samen op zoek naar de aard en oorzaak van het probleem. Dit gebeurt door het kind uitgebreid te observeren en/of te testen. Dit kan in de Kinderpraktijk zelf zijn, maar ook zijn er mogelijkheden om dit op school of in de thuissituatie te doen. Hiermee verkrijgen we gegevens, die we bundelen met informatie verkregen van ouders, school, huisarts en eventuele andere disciplines.
Vervolgens vormen we met de verkregen informatie een zo compleet mogelijk beeld. Door middel van deze gegevens kunnen we de hulpvraag zo goed mogelijk afbakenen, wat belangrijk is om een zo doeltreffend mogelijk behandelplan op te stellen. Er volgt een oudergesprek waarin we als behandelaren in overleg met u een behandelplan opstellen. Na de uitkomst van het onderzoek kan het ook zo zijn dat enkel advies voldoende is. Is er behandeling nodig, dan bespreken we de frequentie en wat er verwacht wordt van ouder of leerkracht. Tijdens de behandelperiode wordt u altijd betrokken en op de hoogte gehouden van de voortgang. Aan het einde evalueren we de resultaten en plannen we een controle bezoek.
 
FacebookTwitter