Vinaora Nivo Slider
Netwerken
Eerstelijnsbehandelcentrum

-        Netwerken
Zorgboog in Balans is aangesloten bij netwerken als:
  
ParkinsonNet
Quartz
Claudicationetwerk        

      NAH(niet aangeboren hersenletsel)
Longnet
FyNeOn
M
S zorg Nederland
U
KON

 
  
Ergotherapie
De ergotherapeuten van Zorgboog in Balans zijn
·         geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici;
·         aangesloten bij Ergotherapie Nederland,
de beroepsvereniging van ergotherapeuten
.

 
Fysiotherapie
Onze fysiotherapeuten staan daarom allemaal ingeschreven
in het Centraal Kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten
Dit wil zeggen dat de fysiotherapeuten aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.
Om hun kennis op peil te houden volgen alle fysiotherapeuten regelmatig scholingsprogramma’s en cursussen.
 
Logopedie en Diëtisten
Alle logopedisten, diëtisten en ergotherapeuten zijn geregistreerd in
het Kwaliteitsregister Paramedici.

FacebookTwitter