Vinaora Nivo Slider
Tarieven
Eerstelijnsbehandelcentrum

Tarieven ergotherapie
 

Omschrijving prestaties   Bedrag
Zitting ergotherapie per kwartier € 15.00
Zitting ergotherapie uitbehandeling  € 22.00
niet nagekomen afspraak ergotherapie € 22.00


Vergoeding door de basisverzekering

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering, daarbij krijgt u maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar vergoed. Deze kosten gaan echter wel af van het eigen risico.
Meer informatie over de vergoeding vanuit de basis- en aanvullende verzekering vind u in uw polisvoorwaarden

Declaratie

De behandelingen worden door ons gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Met vrijwel alle verzekeraars hebben wij een contract. Indien u echter verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij (nog) geen contract mee hebben dan ontvangt u zelf de factuur. Wanneer er meer dan 10 uren ergotherapie nodig zijn, dan zijn de kosten voor uw rekening en ontvangt u zelf de factuur.

Let op
Voor afspraken die niet worden nagekomen en die niet binnen 24 uur van te voren zijn afgezegd, brengen wij 75% van het geldende tarief in rekening . U ontvangt hiervoor zelf een factuur, de verzekering vergoedt dit niet.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Aarzel niet om bij uw behandelaar en/of uw verzekeraar een nadere toelichting te vragen.
FacebookTwitter