Vinaora Nivo Slider
Tarieven
Eerstelijnsbehandelcentrum

-  V   Vergoedingen en tarieven Psychologie

 
Wanneer wordt psychologische hulp vergoed?
U heeft een verwijzing van de huisarts nodig, die moet zijn afgegeven voordat de behandeling start. De verwijzing moet aan een aantal regels voldoen. Uw psycholoog controleert dit van te voren. Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts, bijv. een bedrijfsarts of specialist ouderengeneeskunde. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.
 
De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts. Enkele stoornissen zijn uitgesloten van behandeling uit het basispakket, evenals enkele behandelingen. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen (bijv. burn out), relatieproblematiek  en sommige seksuele stoornissen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden deze stoornissen wel. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.
 
Op basis van de aard en de ernst van de klachten bepaalt de psycholoog of u voor een behandeling in de Basis GGZ in aanmerking komt en welke behandelpakket past bij uw klachten (kort-middel-intensief). De psycholoog bespreekt dit in het eerste of tweede contact met u. Hij geeft aan welk ‘pakket’ hij u aan kan bieden. Naast de gesprekken, worden ook een telefonisch consult, emailconsult, verslaglegging of overleg met de huisarts in rekening gebracht.
Als u niet in aanmerking komt voor een van de pakketten, kunt u kiezen voor een behandeling op eigen kosten. Anders wordt u terugverwezen naar de huisarts.
 
Hoe hoog is de vergoeding?
Eigen risico
Psychologische hulp valt onder het eigen risico van de zorgverzekering. Het wettelijk verplicht eigen risico kunt u nagaan bij uw zorgverzekeraar. Als u een verzekering heeft afgesloten met een extra eigen risico, geldt dit hogere bedrag. Als u start met therapie, wordt in principe het hele eigen risico opgemaakt.
 
Contract met zorgverzekeraar
Wij hebben contracten met enkele zorgverzekeraars[1]. Als u bij een van deze zorgverzekeraars een basisverzekering heeft, wordt de hulp voor 100% vergoed (behalve het eigen risico). Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U kunt van uw zorgverzekeraar wel een nota krijgen voor het eigen risico.
 
Als wij geen contract hebben met uw zorgverzekering, kan het zijn dat de hulp niet volledig vergoed wordt. Dit hangt af van uw verzekeraar en uw polis. U ontvangt zelf de rekening voor de behandeling. U moet deze zelf betalen en kunt de factuur vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt de rekening na afsluiting van de behandeling. Bij langerdurende behandelingen kan de psycholoog u een tussentijdse voorschotrekening sturen.
Let op: ubent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Dit staat los van terugbetaling door de zorgverzekeraar. U moet de kosten dus zelf ‘voorschieten’. 
U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen voor welke vergoeding u in aanmerking komt. Uw psycholoog kan u vertellen of hij een contract heeft met  uw zorgverzekeraar.
 
 Afzeggen van afspraken

Voor afspraken die niet worden nagekomen en die niet binnen 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen wij €67,50 in rekening brengen. U ontvangt hiervoor zelf een factuur, die niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar
Code Prestatie   Tarief 2017 Tarief 2018
180001 Kort   € 472,65 € 487,26         
180002 Middel   € 805,34 € 830,23             
180003 Intensief   € 1.262,82 € 1301,85          
180004 Chronisch   € 1.165,48 € 1.201,50      
180005 Onvolledig behandeltraject   € 192,92 € 198,88
198300 OVP niet basispakketzorg Consult   € 90,- € 90,-


"D   Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met Zorgboog in Balans -  BGGZ.  Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden."
 
Tarief onverzekerde zorg
Bij onverzekerde zorg kunt u ook behandeling krijgen in onze praktijk. Kosten zijn €90,- euro per gesprek.
Voor een telefonisch of emailconsult rekenen wij € 22,50,-.


Aanvullende verzekering
Indien u voor psychologie een aanvullend pakket heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar worden meer consulten vergoed.  Zo niet, dan  komen de kosten voor deze extra consulten voor eigen rekening en ontvangt u hiervoor zelf de factuur. Informeer bij uw verzekeraar of contactpersoon naar de precieze voorwaarden.
Meer informatie over de vergoeding  vanuit basisverzekering vindt u op de website van de rijksoverheid.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Aarzel niet om bij uw behandelaar en/of uw verzekeraar een nadere toelichting te vragen.
 

 

FacebookTwitter