Zorgboog in Balans Eerstelijnbehandelcentrum, Dietiek, Fysiotherapie, Logopedie, Ergotherapie, Psychologie, ouderengeneeskunde, specialist - Tips
De Behandelindex,

Momenteel is er veel te doen over de behandelindex, De behandelindex is het gemiddeld aantal behandelingen dat in een praktijk aan onze verzekerden is verleend, vergeleken met het gemiddeld aantal behandelingen dat is verleend aan de verzekerden bij alle andere zorgaanbieders fysiotherapie, logopedie,ergotherapie, die bij de betreffende zorgverzekeraar declareren.
Met deze definitie wordt de index een getal dat een afspiegeling geeft van het gemiddeld aantal behandelingen dat landelijk wordt verleend per patiëntengroep. Een getal waar de zorgverzekeraars mee werken om hun kosten te beheersen.

Wat is er nu aan de hand?
De zorgverzekeraar heeft het volgende gesteld. Als je aan de lage kant van dit gemiddelde presteert van 40 tot 100, behoudens andere eisen, kom je in aanmerking voor een "pluscontract". Dit houdt onder andere een betere beloning in. Dit bonusbedrag is momenteel 3 euro per behandeling. Dat loopt dus snel op!
  1. Fysiotherapeuten die alle moeite hebben gedaan om zo'n pluscontract te bemachtigen sturen dus o.a. op de behandelindex. Die moet laag zijn. Des te meer praktijken dit gaan doen des te lager de behandelindex want die wordt ieder jaar bijgesteld het gaat immers om een gemiddelde! Met dit "pluscontract"krijg je een voorkeurspositie bij de zorgverzekeraar in het verwijsgedrag als "betere" praktijk met meer kwaliteit!
De andere kant van het verhaal is dat de praktijken met een behandelindex > 120 controle krijgen op hun doelmatig handelen, er komt een extern buro om dat te beoordelen dat moet de praktijk betalen. Besluit dat buro dat het beter moet, dan moeten alle medewerkers op cursus, ook op kosten van de praktijk. 

Zorgboog in balans heeft nooit gestuurd op de behandelindex, hoe goed wij de rest ook doen hiermee kunnen we nooit een "pluscontract" verkrijgen. De cliëntengroep die wij behandelen laten we niet in de steek. Vandaar dat we ook al controle hebben gehad, waar we gelukkig goed uitkwamen. Dat betekent dat er op doelmatigheid en organisatie niets was aan te merken. Onze behandelindex is hoog, we voeren naar aanleiding hiervan gesprekken met de zorgverzekeraar. gelukkig merken we dat we daar steeds meer een luisterend oor krijgen. Wij strijden voor de kwaliteit en noodzaak van ons vak. cliënten zijn voor hun functioneren van ons afhankelijk. Ze kunnen b.v.. zelfstandig thuis blijven wonen. Iets waar vanuit de regering ook op gestuurd wordt.
Wij roepen fysiotherapeuten op niet meer te gaan voor het geld maar voor de kwaliteit van hun vak. Behandelaars moeten zich niet laten sturen door cijfers daar is het vak te waardevol voor. Mensen zijn van die behandelingen afhankelijk, laat hen niet in de steek. Is het dan zo dat de tarieven te laag zijn (en dat is een feit) zal de zorgverzekeraar met ons mee moeten denken in plaats van dat wij meedenken met de zorgverzekeraar. laat je niet leiden door de lokroep van het geld. Als wij kwaliteit bieden hoort daar een passende beloning bij. Ga het gesprek aan!,


* Valpreventie cursus in januari van start bij Zorgboog in Balans
Het aantal ouderen dat overlijdt na een val neemt fors toe. In 2015 overleden ruim 3000 ouderen na een val (CBS cijfers op verzoek van dagblad TROUW).

Een verklaring is dat mensen steeds ouder worden, maar vergrijzing is zeker niet de enige oorzaak. Factoren als ziekten bijv. long of blaasontsteking, bijwerking van medicijnen zoals slaappillen of antidepressiva. Pillen kunnen het reactievermogen beïnvloeden of voor schommelingen in de bloeddruk zorgen. Overeind komen kan dan opeens minder makkelijk gaan. Daarnaast blijven ouderen langer zelfstandig thuis wonen, het risico op ongelukken neemt daarbij toe. Ook overschatten ouderen zichzelf vaak. Vallen is iets voor de oude buurvrouw denken mensen vaak. Een val op hogere leeftijd kan grote consequenties hebben. De kwaliteit van leven gaat achteruit, in veel gevallen voorgoed.
(Nathalie van der Velde, hoofd afdeling geriatrie van het AMC).

'Zicht op Evenwicht'
Zorgboog in Balans, locatie Helmond start per 10 januari 2017 met een valpreventiecursus voor ouderen, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 'Zicht op Evenwicht' is ontwikkeld door de Universiteit Maastricht en het Trimbos-instituut en is ontwikkeld voor zelfstandig wonende ouderen die bezorgd zijn om te vallen en daardoor activiteiten vermijden. Zicht op Evenwicht is via het CGL gecertificeerd en heeft de hoogst mogelijke beoordeling gekregen: 'sterke aanwijzing voor effectiviteit'. Dit betekent dat Zicht op Evenwicht in Nederlandse en buitenlandse onderzoeken positieve resultaten heeft laten zien.

Om te kunnen deelnemen aan de cursus moeten deelnemers zelfstandig kunnen staan en lopen en geen zware cognitieve aandoeningen zoals dementie hebben. Voor ouderen die niet naar de praktijk toe kunnen komen is er een individuele cursus waarbij de fysiotherapeut aan huis komt. Naast educatie en valtraining krijgen de cursisten ook adviezen van een ergotherapeut op het gebied van hulpmiddelen en (woning)aanpassingen. Tevens krijgt men voedingsadvies van een diëtiste.

Fysiotherapeute Evelien Spoorenberg is gecertificeerd voor het geven van deze cursus. Hierdoor wordt de cursus door enkele zorgverzekeraars erkend en (deels) vergoed. Wij raden de cursist aan dit zelf na te vragen bij de zorgverzekeraar. De totale kosten van de cursus zijn 250 euro per persoon. De cursus bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van twee uur, plus een herhalingsbijeenkomst twee maanden na de laatste bijeenkomst. Bij de cursus zit het volgende inbegrepen: een cursus werkmap, oefenmateriaal voor thuis en het is inclusief koffie en thee.

Meer info of aanmelden
Voor meer informatie of om iemand aan te melden, kun je bellen naar 0492-349328 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Cognitieve Fitness combineert fysieke inspanning met intellectuele uitdaging en maakt gebruik van bewuste ontspanning. Deze unieke vorm van fitness is ontwikkeld ensamengesteld door neuropsychologen sportdeskundigen en kent een wetenschappelijke grondslag.


* Positieve effecten op de hersenen
* Verbeterd het geheugen
* Verbetering vijf motorische vaardigheden; uithoudingsvermogen, kracht, snelheid,
techniek en coördinatie, lenigheidimages/folders/algemeen/cognitieve-fitness-folder-mei-2016.pdf
FacebookTwitter