Vinaora Nivo Slider
Werkwijze
Eerstelijnsbehandelcentrum

-        Zo werkt een logopedist van Zorgboog in Balans
Tijdens het eerste bezoek zal de logopedist door middel van een gesprek en eventueel aanvullend onderzoek een zo’n duidelijk mogelijk beeld proberen te krijgen van de aard en omvang van uw stoornis(sen). Bij voorkeur betrekt de logopedist uw eventuele partner of mantelzorger bij dit gesprek.
 
Afhankelijk van uw probleem stelt de logopedist een behandelplan op. Indien nodig kan de behandeling gecombineerd worden met fysiotherapie, ergotherapie, psychologie en/of diëtiek van Zorgboog in Balans. Zo nodig is er afstemming met uw arts. De logopedist adviseert u hoe u het beste kunt omgaan met uw beperking. Uw partner of mantelzorger krijgt advies hoe u daarbij te ondersteunen.
 
Direct door naar
·         Stemproblemen
·         Spraakproblemen
·         Taalproblemen
·         Communicatiehulpmiddelen
·         Gehoorproblemen
·         Slikstoornissen
 
Stemproblemen
Klinkt uw stem hees? Of kunt u zich moeilijk verstaanbaar maken, omdat uw stem zo zacht is? De logopedist voert een stemonderzoek uit en leert u technieken om uw stem weer goed te laten klinken. Daarnaast krijgt u van de logopedist tips over hoe u het beste met uw stem kan omgaan.
 
Spraakproblemen
Heeft u moeite om bepaalde klanken duidelijk uit te spreken? Werken uw lippen en uw tong niet goed mee? De logopedist zal door middel van oefeningen en het aanleren van bepaalde technieken uw spraak verbeteren.
 
Taalproblemen
Kunt u soms niet op een woord komen? Begrijpt u niet altijd wat er gezegd wordt in gesprekken?
 
Afasie is een taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel. Het kan dan zijn dat u moeite heeft met uzelf uiten, een ander begrijpen, lezen of schrijven. De logopedist onderzoekt de taalproblemen en stelt een behandelplan op, waarbij zij rekening houdt met uw mogelijkheden.
 
Communicatiehulpmiddelen
Wanneer het spreken toch moeilijk blijft of verslechtert, zal de logopedist nagaan of een hulpmiddel u kan helpen. Dit kan bijvoorbeeld een toetsenbord zijn met spraakuitvoer of een apparaat of boek waarin met afbeeldingen gewerkt wordt.
 
Gehoorproblemen
Hoort u minder goed? Dit kan uw communicatieve mogelijkheden beperken en de betrokkenheid bij de omgeving verminderen. Bij gehoorproblemen adviseert de logopedist u en uw omgeving hoe hiermee om te gaan.
 
Slikstoornissen
Hoest u bij het eten of drinken? Heeft u moeite met kauwen of wegslikken? Door ouderdom, ziekte of beschadiging van het zenuwstelsel of door medicijngebruik kunnen kauw- of slikproblemen ontstaan. De logopedist adviseert u over mogelijke aanpassingen
om het slikken van eten en drinken zo veilig mogelijk te laten verlopen. Ook is het mogelijk dat de logopedist uw nieuwe sliktechnieken aanleert.
 
Terug

FacebookTwitter