Vinaora Nivo Slider
Werkwijze
Eerstelijnsbehandelcentrum

-         Zo werkt een psycholoog van Zorgboog in Balans


In het eerste gesprek met de psycholoog legt u uw probleem voor. De psycholoog stelt de voorlopige diagnose vast en bespreekt met u wat er aan gedaan kan worden. In de behandeling werkt u vervolgens samen aan een oplossing. Soms gebeurt het dat de psycholoog aangeeft dat het beter is dat u door een andere hulpverlener wordt geholpen, bijvoorbeeld door iemand van de GGZ.
 
Na afloop van de behandeling maakt de psycholoog een kort verslag voor uw (huis)arts, uiteraard alleen met uw toestemming.
 
Nauwe samenwerking met andere behandelaars
De psycholoog van Zorgboog in Balans werkt nauw samen met de fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, ergotherapeuten en de specialist ouderengeneeskunde van Zorgboog in Balans. Dit heeft als voordeel dat  behandelingen en therapietijden op elkaar afgestemd kunnen worden.
 
Verwijzing en vergoeding
Psychologische hulp in de eerste lijn is voor iedereen toegankelijk.  U heeft alleen een verwijsbrief van uw arts nodig, wanneer u de kosten voor psychologische behandeling vergoed wil hebben door uw ziektekostenverzekeraar.

FacebookTwitter