Vinaora Nivo Slider
Werkwijze
Eerstelijnsbehandelcentrum

-        Zo werkt een specialist ouderengeneeskunde
De specialist ouderengeneeskunde komt bij u op huisbezoek om uw situatie in kaart te brengen en om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. Daarbij kijkt hij niet alleen naar uw aandoeningen, maar óók naar de gevolgen ervan: Wat betekent de ziekte voor uw lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren?

Op grond hiervan stelt hij een zorg-/behandelplan op met aandacht voor alle gevolgen van uw ziekte en hoe de kwaliteit van uw leven verbeterd kan worden. U, uw mantelzorger en uw andere hulpverleners worden bij de opstelling van dit plan betrokken. 
Op grond van het zorg-/behandelplan brengt de specialist ouderengeneeskunde een advies uit aan uw huisarts. Deze blijft uw hoofdbehandelaar.

FacebookTwitter